FAQ

Veelgestelde vraagen

Het lijkt vaak ingewikkelder dan dat het is, maar er kunnen best vragen naar voren komen wanneer je het Mikzo Kompas wilt gaan gebruiken. Daarom hierbij de belangrijkste vragen op een rijtje. Staat jouw vraag er niet tussen? Wij beantwoorden deze graag. Neem contact op met onze Expert Sven, hij kan jou alles vertellen!

Contact

Mikzo

Kun je het MIKZO® ook in de thuiszorg inzetten?

Het MIKZO® is als classificatie toegelaten voor het indiceren van thuiszorg in het kader van de ZVW. De zorgverzekeraars stellen dat het aan de zorgorganisatie is om die classificatie te kiezen die voor hen het meest passend is. In de inkoopdocumenten staat dit bij punt 18: ‘Maakt u gebruik van een Zorgclassificatie-systeem zoals Omaha, RAI en NNN (NIC, NOC, Nanda) of gelijkwaardig?’ Het MIKZO is gelijkwaardig aan Omaha en Nanda.

Hoeveel zorgorganisaties werken met het MIKZO®?

Ruim 70 zorginstellingen werken al jaren met het MIKZO, wat we nu het MikzoKompas noemen. Het is een bewezen effectieve methode voor de thuiszorg en verpleeghuiszorg.

Kun je het MIKZO® samen met een andere classificatie inzetten?

Het kan wel, maar het is niet aan te raden. Het MIKZO® is geschikt voor de thuiszorg, de verpleeghuiszorg en de GRZ. Het gebruik van een methodiek is veel makkelijker voor zorgmedewerkers en is ook doelmatig omdat je maar een keer een zorgplan hoeft aan te maken.

MikzoKompas

Werken het Mikzo® en het Mikzo®Kompas ook in de thuiszorg?

Het Mikzo® en het Mikzo®Kompas zijn zeer geschikt voor de thuiszorg. In de praktijk is het verschil tussen thuiszorg en intramurale zorg niet zo groot. Veel mensen die thuis wonen krijgen op termijn intensieve zorg. De instrumenten van het Mikzo® en Mikzo®Kompas zijn daarom universeel voor alle werkterreinen.

Wat zijn de verschillen tussen Mikzo® en Mikzo®Kompas?

Mikzo® en Mikzo®Kompas hebben het verpleegkundig proces als basis. Bij het Mikzo® komen de doelen voort uit het scoren van de huidige en de gewenste situatie. Bij Mikzo®Kompas komen de doelen voort uit de Zorg Informatie Bouwstenen van het Nictiz (ZIB’s). Dat werkt sneller en beter. Bij Mikzo®Kompas kun je ook nog kiezen voor een doel gericht op zelfredzaamheid of een doel gericht op comfort.

Blijft CareNext het Mikzo® ondersteunen?

Mikzo® wordt gebruikt door meer dan 70 zorgorganisaties bij ruim 80.000 cliënten. CareNext blijft dit ondersteunen. De leerkaarten voor het inzetten van hulpmiddelen en informele zorg van het Mikzo®Kompas kunnen ook bij het Mikzo® worden ingebouwd bij de acties.

Wat zijn ZIB’s en wat is de waarde ervan?

ZIB’s zijn de valide indicatoren die generiek worden ingezet in de Nederlandse gezondheidszorg. Deze bouwstenen komen in de digitale omgevingen van ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, thuiszorg en alle andere zorgterreinen. Iedere bouwsteen heeft een unieke code waardoor uitwisseling van data mogelijk is.

Wat kost het?

Gebruikers van het Mikzo® kunnen binnen de lopende overeenkomst kosteloos overstappen. Nieuwe gebruikers van het Mikzo®Kompas kunnen starten na het aangaan van een gebruikersovereenkomst. Een overstap vraagt om een investering in tijd. De eerste ervaringen laten zien dat medewerkers graag overstappen omdat alles eenvoudiger is.

Wat levert het op?

Tijd en kwaliteit. Je hebt nog maar een enkele vragenlijst nodig en het zorgplan maak je in een kwartier. De doelen zijn helder, eenduidig en sluiten aan bij de dagelijkse praktijk. Mantelzorgers zien het plan met de doelen ook.

Hoe meet je het effect?

Met kwalitatief onderzoek kun je de tevredenheid bij medewerkers en mantelzorgers meten. Met kwantitatief onderzoek aan de dossiers kun je vaststellen in hoeverre en methodisch en persoonsgericht wordt gewerkt. Onderzoek maakt deel uit van het implementatiepakket.

Hoe gaat de implementatie?

Voor de overstap vindt er een analyse plaats van alle processen en betrokkenen. Vanuit een streefbeeld krijgen alle betrokkenen de nieuwe instrumenten aangereikt met de werkinstructies. Dit gaat allemaal online en vanuit het digitale dossier. Een overstap is binnen een half jaar afgerond.

Wat zijn Kompaskaarten en hoe zien die er uit?

Kompaskaarten staan bij alle gebieden in het digitale dossier. Op iedere kaart staan de belangrijkste signalen en de aanwijzingen voor het dagelijks handelen. Met deze informatie is het mogelijk om de juiste zorg in te zetten met de juiste middelen.

Is het werken met het Kompas verplicht?

De werkwijze die in het Generieke Kompas staat aangegeven maakt deel uit van het plan van aanpak dat door beroepsverenigingen is opgesteld. Een verplichting om hier mee te werken is er niet, het is wel de manier om met de beschikbare mensen en middelen de doelen op een goede wijze te bereiken.

Algemeen

Hoe maak je een goed zorgplan?

De Mikzo®methode is de classificatie waarmee de professional, zoals de eerst verantwoordelijk verzorgende, (wijk)verpleegkundige en/of behandelaar, samen met de cliënt en zijn of haar netwerk een zorgplan maakt.

Ieder gebied met een zorgvraag wordt in kaart gebracht en gescoord, zodat het doel duidelijk wordt. Deze scores leiden tot acties die in het Mikzo®plan komen. De gebieden van het Mikzo® zijn te vinden in vijf domeinen:

  • Persoonsgerichte Zorg
  • Wonen
  • Welzijn
  • Veiligheid
  • Gezondheid

Voor alle gebieden wordt beoordeeld of er een zorgvraag is. Niet de ziekte staat centraal, maar juist de oplossing. De zorgvraag wordt onderbouwd met behulp van de PES. Dit betekent dat een omschrijving wordt gegeven van het probleem (P), de oorzaak (etiologie = E) van het probleem of de daaraan gerelateerde factoren en verschijnselen (symptomen en signalen = S) waaraan het probleem herkend wordt.

Na het formuleren van de PES wordt zowel de huidige als de gewenste status gescoord met getallen tussen de 1 en 5. De huidige score is de indicator. De score van de gewenste situatie is het doel waar je naar toe werkt.

Hoe rapporteer je op het zorgplan?

De vier gouden regels bij net rapporteren zijn:

  • Je rapporteert op een doel
  • Je rapporteert kort en bondig
  • Je rapporteert op bijzonderheden
  • Je rapporteert bij voorkeur met de SOEP regel

Het rapporteren is een van de belangrijkste onderdelen van de kwaliteitscirkel en maakt standaard deel uit van alle leeroplossingen van CareNext.

Hoe indiceer je slimme zorg?

De Mikzo®methode biedt de mogelijkheid om op een methodische wijze slimme zorg (zorgtechnologie) te indiceren. Door de verbinding met de Mikzo®doelen is het goed mogelijk om resultaat en effectiviteit te meten en te verantwoorden.

Slimme zorg kan bijdragen aan het behoud van zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt en is in de thuiszorg een eerste keuze bij het kiezen van een actie. Alle meetgebieden zijn gemapped met SNOMED CT.

De professional stelt het Mikzo®plan bij als dat nodig of gewenst is, altijd in overleg met de cliënt en zijn of haar netwerk. De uitkomsten en de SMART-doelen zijn helpend bij het goede gesprek van de professional en de cliënt en zijn of haar netwerk.

Hoe leer je werken met slimme zorg?

Voor het werken met de Mikzo®methode, inclusief de slimme zorg, zijn er online trainingen beschikbaar. Ook is er een leeroplossing met twaalf online themamodules, waarmee verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars en mantelzorgers hun kennis kunnen bijhouden en vergroten.

Bij deze modules wordt er een app meegeleverd met korte kennisclips over alle onderwerpen die relevant zijn in de ouderenzorg. CareNext heeft voor zorgorganisaties een speciaal 12 maanden programma waarbij iedere maand een thema in de schijnwerper staat. Het team van CareNext levert de content en de communicatiemiddelen.

Hoe werk je samen aan de doelen?

De gebieden en de indicatoren van de Mikzo®methode sluiten aan bij de denkkaders van verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. In de leeroplossing leren alle betrokkenen, ook de mantelzorgers wat er speelt en waar je om kunt letten. Het gaat uiteindelijk om het goede gesprek over wat er speelt, bij alle thema’s komen alle aspecten goed en op een toegankelijke wijze aan bod.

Hoe bespreek je dillema's?

Niet zelden komen er in goede gesprekken dilemma’s op tafel. Wil iemand wel of niet meer meedoen met de activiteiten? Hoe lang ga je door met het verplicht ingeven van voedsel? Hoe leg je een bewust genomen valrisico vast?

Bij het Mikzo®leren komen deze dilemma’s aan bod, daarbij is er een speciale rol weggelegd voor de arts die hierbij een speciale methodiek krijgt aangereikt.

Staat jou vraag er niet tussen? Neem contact op.

Contact!