MIKZO®

Het Mikzo® is een betrouwbare classificatie voor de thuiszorg en de verpleeghuiszorg. De inhoud komt volledig voort uit het Kwaliteitskader  Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Meer dan 60 zorgorganisaties zetten de methodiek dagelijks in bij meer dan 40.000 cliënten in meer dan 300 verpleeghuizen en 20.000 cliënten in de thuiszorg hebben een Mikzo® plan. Methodisch werken gaat vanzelf, risicosignalering is integraal opgenomen en indicatoren zijn makkelijk op te halen.

Zorgorganisaties kunnen de classificatie MIKZO® inzetten na het aangaan van een licentie. Daarmee is de organisatie verzekerd van updates en is er voldaan aan de geldende auteursrechten en merkrechten. Twee keer per jaar is er een gebruikersoverleg in de vorm van een Ontwikkeltafel. Dan worden ervaringen uitgewisseld en komen ontwikkelpunten aan de orde. Vanuit de gebruikersgroep heeft de ontwikkelaar CareNext contact met verzekeraars, het Zorginstituut, VWS, V&VN en andere koepels.

Lees meer op onze speciale Mikzo® website.

 

Een unieke eigenschap van de classificatie Mikzo® is dat je er multidisciplinair mee kunt werken in zowel de thuiszorg als verpleeghuiszorg. Je kunt slimme zorgtechnologie indiceren en je kunt preventieve zorg geven. Om alle zorgmedewerkers en behandelaars hiermee op de juiste wijze te leren werken, is er een online leersysteem met 200 leereenheden en 12 leerlijnen beschikbaar. Voor iedere zorgorganisatie stellen wij een leerpakket op maat samen.

Hieronder staan zes belangrijke vragen uitgewerkt die weergeven waar Mikzo® ­voor staat en hoe Mikzo® werkt in de praktijk.

Hoe maak je een goed zorgplan?

De Mikzo®methode is de classificatie waarmee de professional, zoals de eerst verantwoordelijk verzorgende, (wijk)verpleegkundige en/of behandelaar, samen met de cliënt en zijn of haar netwerk een zorgplan maakt. De Mikzo®methode is toegelaten voor de thuiszorg en de verpleeghuiszorg. Ieder gebied met een zorgvraag (deze vraag gaat ook altijd over welzijn) wordt in beeld gebracht en gescoord zodat het doel duidelijk wordt. Deze scores leiden tot acties die in het Mikzo®plan komen. De gebieden van het Mikzo® zijn te vinden in vijf domeinen: persoonsgerichte zorg, wonen, welzijn, veiligheid en gezondheid. Het Mikzo® sluit aan bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het kwaliteitskader wijkverpleging.

Voor alle gebieden wordt beoordeeld of er een zorgvraag is. Kijk naar wat er nog wel kan in plaats van wat niet kan. En niet de ziekte staat centraal, maar de oplossing. De zorgvraag wordt onderbouwd met behulp van de PES. Dit betekent dat een omschrijving wordt gegeven van het probleem (P), de oorzaak (etiologie = E) van het probleem of de daaraan gerelateerde factoren en verschijnselen (symptomen en signalen = S) waaraan het probleem herkend wordt. Kennis over de oorzaak van het probleem is belangrijk omdat deze bepalend is voor de keuze van de interventies. De symptomen en signalen zijn onder meer van belang bij het rapporteren. Na het formuleren van de PES wordt zowel de huidige als de gewenste status gescoord met getallen tussen de 1 en 5. De huidige score is tevens de indicator. De score van de gewenste situatie is het doel waar je naar toe werkt.

Hoe rapporteer je op het zorgplan?

De vier gouden regels bij net rapporteren zijn:

 1. Je rapporteert op een doel
 2. Je rapporteert kort en bondig
 3. Je rapporteert op bijzonderheden
 4. Je rapporteert bij voorkeur met de SOEP regel

Het rapporteren is een van de belangrijkste onderdelen van de kwaliteitscirkel en maakt standaard deel uit van alle leeroplossingen van CareNext.

Hoe indiceer je slimme zorg?

De Mikzo®methode biedt de mogelijkheid om op een methodische wijze slimme zorg (zorgtechnologie) te indiceren. Door de verbinding met de Mikzo®doelen is het goed mogelijk om resultaat en effectiviteit te meten en te verantwoorden. Slimme zorg kan bijdragen aan het behoud van zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt en is in de thuiszorg een eerste keuze bij het kiezen van een actie. Alle meetgebieden zijn gemapped met SNOMED CT. De professional stelt het Mikzo®plan bij als dat nodig of gewenst is, altijd in overleg met de cliënt en zijn of haar netwerk. De uitkomsten en de SMART-doelen zijn helpend bij het goede gesprek van de professional en de cliënt en zijn of haar netwerk.

Hoe leer je werken met slimme zorg?

Voor het werken met de Mikzo®methode, inclusief de slimme zorg, zijn er online trainingen beschikbaar. Ook is er een leeroplossing met twaalf online themamodules, waarmee verzorgenden, verpleegkundigen, behandelaars en mantelzorgers hun kennis kunnen bijhouden en vergroten. Bij deze modules wordt er een app meegeleverd met korte kennisclips over alle onderwerpen die relevant zijn in de ouderenzorg. CareNext heeft voor zorgorganisaties een speciaal 12 maanden programma waarbij iedere maand een thema in de schijnwerper staat. Het team van CareNext levert de content en de communicatiemiddelen.

Hoe werk je samen aan de doelen?

De gebieden en de indicatoren van de Mikzo®methode sluiten aan bij de denkkaders van verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. In de leeroplossing leren alle betrokkenen, ook de mantelzorgers wat er speelt en waar je om kunt letten. Het gaat uiteindelijk om het goede gesprek over wat er speelt, bij alle thema’s komen alle aspecten goed en op een toegankelijke wijze aan bod.

Hoe bespreek je dilemma’s?

Niet zelden komt er in het goede gesprek een dilemma’s op tafel. Wil iemand nog wel of niet meer meedoen met de activiteiten? Hoe lang ga je door met het verplicht ingeven van voedsel? Hoe leg je een bewust genomen valrisico vast? Bij het Mikzo®leren komt dit aan de orde bij de dilemma’s, daarbij is er een speciale rol weggelegd voor de arts die hierbij een speciale methodiek krijgt aangereikt.

Meer informatie aanvragen

Graag sturen wij je alle informatie die je nodig hebt!

Vul naam en mailadres in om te downloaden. 

  Kantoor

  CareNext

  Mercurion 26
  6903 PZ Zevenaar

  Privacy verklaring

  Gegevens
  Mail: contact@carenext.nl

  Tel: 0316 74 56 34

  Volg ons